AN TOÀN TRONG CHUYẾN ĐI

Halong Ports nhận thức được tất cả khả năng có thể xảy ra khi du lịch tại Hạ Long. Với tư cách là một tổ chức, chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi người trong chuyến đi đều được bảo vệ một cách tối đa.

Xin lưu ý rằng tất cả các khách hàng đều được thông báo ngắn gọn trước hành trình để mọi người có ý tưởng rõ ràng hơn về những việc phải làm và liên hệ tới ai trong trường hợp không mong muốn xảy ra hay trường hợp khẩn cấp.